brać – wziąć


brać – wziąć
brać – wziąć {{/stl_13}}{{stl_8}}{coś} {{/stl_8}}do siebie {{/stl_13}}{{stl_7}}'interpretować czyjąś wypowiedź jako negatywną, złośliwą aluzję do siebie, do swojego zachowania; nadmiernie przejmować się czymś': {{/stl_7}}{{stl_10}}Wszystkie uwagi szefa brał do siebie. Nie bierz tego do siebie, ale w twoim pokoju jest bałagan. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}brać – wziąć {{/stl_13}}{{stl_8}}{coś} {{/stl_8}}na chłopski rozum {{/stl_13}}{{stl_7}}'próbować rozwiązać jakiś problem najprostszą, opierającą się na praktyce i życiowym doświadczeniu metodą, bez uciekania się do teorii, wyszukiwania niuansów itp.': {{/stl_7}}{{stl_10}}Skoro nie możesz nic wyczytać w instrukcji, to weźmy to na chłopski rozum. Biorąc sprawę na chłopski rozum, możemy zauważyć, że... {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}brać – wziąć {{/stl_13}}{{stl_8}}{kogoś} {{/stl_8}}na języki {{/stl_13}}{{stl_7}}'czynić kogoś przedmiotem powszechnego obmawiania, plotek': {{/stl_7}}{{stl_10}}Przestań się z nim zadawać, bo ludzie wezmą cię na języki. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}brać – wziąć {{/stl_13}}{{stl_8}}{kogoś} {{/stl_8}}na lep {{/stl_13}}{{stl_8}}{czegoś} {{/stl_8}}{{stl_7}}'dawać komuś fałszywe obietnice, oszukiwać kogoś, robiąc mu nadzieję na coś': {{/stl_7}}{{stl_10}}Gestapo wzięło go na lep wysokiej nagrody. Oszust brał swoje ofiary na lep obietnic załatwienia popłatnej pracy na Zachodzie. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}brać – wziąć {{/stl_13}}{{stl_8}}{kogoś, coś} {{/stl_8}}na muszkę {{/stl_13}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'wymierzać w kogoś, w coś broń, celować do kogoś, do czegoś z broni palnej': {{/stl_7}}{{stl_10}}Wziąć cel na muszkę. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'zaczynać obserwować, przyglądać się komuś, czemuś dokładniej, baczniej; śledzić kogoś, coś': {{/stl_7}}{{stl_10}}Wzięto na muszkę handlarzy amfetaminą. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}brać – wziąć {{/stl_13}}{{stl_8}}{kogoś, coś} {{/stl_8}}na przetrzymanie {{/stl_13}}{{stl_7}}'starać się wygrać z kimś (czymś), zmusić kogoś (coś) do czegoś własną determinacją, cierpliwym czekaniem, aż ktoś (coś) ustąpi, podporządkuje się': {{/stl_7}}{{stl_10}}Wzięła go na przetrzymanie i cały dzień nie odezwała się słowem – jakby był powietrzem. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}brać – wziąć {{/stl_13}}{{stl_8}}{coś} {{/stl_8}}na rozum {{/stl_13}}{{stl_7}}'doszukiwać się w czymś sensu, logiki': {{/stl_7}}{{stl_10}}Weźmy to na rozum: przecież to niemożliwe, żeby strajkowali bez powodu. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}brać – wziąć {{/stl_13}}{{stl_8}}{kogoś} {{/stl_8}}na spytki {{/stl_13}}{{stl_7}}'starać się wypytać kogoś o coś, uzyskać od kogoś jakieś informacje, poddać kogoś badaniu, śledztwu': {{/stl_7}}{{stl_10}}Wzięto jeńców na spytki. Postanowił wziąć gospodarzy na spytki. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}brać – wziąć {{/stl_13}}{{stl_8}}{coś} {{/stl_8}}na swoje barki {{/stl_13}}{{stl_7}}'brać, przejmować odpowiedzialność za coś, za kogoś; zobowiązywać się do samodzielnego wykonania czegoś': {{/stl_7}}{{stl_10}}Z pracą tą wiązała się duża odpowiedzialność, więc wolał wziąć ją na swoje barki. Wziął na swoje barki ciężar utrzymania rodziny. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}brać – wziąć {{/stl_13}}{{stl_8}}{coś} {{/stl_8}}na swoje sumienie {{/stl_13}}{{stl_7}}'decydować, że będzie się odpowiedzialnym za coś, uznanym za winnego czemuś': {{/stl_7}}{{stl_10}}Wziął na swoje sumienie uczynki brata. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}brać – wziąć {{/stl_13}}{{stl_8}}{kogoś, coś} {{/stl_8}}na świadka {{/stl_13}}{{stl_7}}'powoływać się na kogoś, coś, poświadczać kimś, czymś': {{/stl_7}}{{stl_10}}Brać, wziąć niebo i świętych na świadka, że coś się zdarzyło. Biorę cię na świadka w tej sprawie. Wezmę na świadka tę starą księgę. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}brać – wziąć {{/stl_13}}{{stl_8}}{coś} {{/stl_8}}na tapetę {{/stl_13}}{{stl_8}}pot. {{/stl_8}}{{stl_7}}, to samo co brać – wziąć {{/stl_7}}{{stl_8}}{coś} {{/stl_8}}{{stl_7}}na warsztat. {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}brać – wziąć {{/stl_13}}{{stl_8}}{coś} {{/stl_8}}na warsztat {{/stl_13}}{{stl_7}}'zaczynać jakąś pracę, zaczynać zajmować się czymś; brać na tapetę': {{/stl_7}}{{stl_10}}Autor wziął na warsztat ten sam wątek; stworzył tym razem dzieło. Wzięto na warsztat sprawę nadużyć w policji. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}brać – wziąć {{/stl_13}}{{stl_8}}{kogoś, coś} {{/stl_8}}pod lupę {{/stl_13}}{{stl_7}}'zaczynać się komuś lub czemuś uważnie przyglądać, obserwować, badać kogoś lub coś': {{/stl_7}}{{stl_10}}Braki wyszły, gdy wzięto sprawozdanie pod lupę. Policja wzięła właściciela lokalu pod lupę. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}brać – wziąć {{/stl_13}}{{stl_8}}{kogoś, coś} {{/stl_8}}pod uwagę {{/stl_13}}{{stl_7}}'szczególnie uwzględniać kogoś, coś przy rozpatrywaniu, robieniu czegoś': {{/stl_7}}{{stl_10}}Podczas czytania tego rozdziału proszę wziąć pod uwagę zapiski na marginesie. Kiedy wyjeżdżali do Włoch, brali pod uwagę tamtejsze upały. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}brać – wziąć {{/stl_13}}{{stl_8}}{kogoś} {{/stl_8}}pod włos {{/stl_13}}{{stl_8}}pot. {{/stl_8}}{{stl_7}}'starać się skłonić kogoś do zrobienia czegoś, wykorzystując jego słabe strony, np. schlebiając mu, poruszając jego ambicję, wrażliwość': {{/stl_7}}{{stl_10}}Umieć sprytnie wziąć kogoś pod włos, by zrobić swoje. Nie bierzcie mnie pod włos, bo i tak się nie zgodzę. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}brać – wziąć {{/stl_13}}{{stl_8}}{czyjąś} {{/stl_8}}stronę {{/stl_13}}{{stl_7}}'popierać jedną ze stron konfliktu, opowiadać się za kimś': {{/stl_7}}{{stl_10}}W domowych kłótniach zawsze brał stronę matki. Znów wziął stronę słabszych. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}brać – wziąć {{/stl_13}}{{stl_8}}{kogoś} {{/stl_8}}w cugle {{/stl_13}}{{stl_7}}'ograniczać czyjąś swobodę działania, wolność; zmuszać kogoś do posłuszeństwa, narzucać komuś dyscyplinę': {{/stl_7}}{{stl_10}}Po powrocie z rejsu wziął syna w cugle. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}brać – wziąć {{/stl_13}}{{stl_8}}{kogoś} {{/stl_8}}w dwa ognie {{/stl_13}}{{stl_7}}'atakować militarnie lub słownie z dwóch stron, we dwoje': {{/stl_7}}{{stl_10}}Wziąć kogoś w dwa ognie w publicznej debacie. Wzięto przeciwnika w dwa ognie, odcięto zaopatrzenie i zmuszono do kapitulacji. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}brać – wziąć {{/stl_13}}{{stl_8}}{kogoś} {{/stl_8}}w obroty [do galopu] {{/stl_13}}{{stl_7}}'zmuszać kogoś do karności, posłuchu lub do wytężonej pracy (zwłaszcza po dłuższym okresie swobody, bezczynności) ': {{/stl_7}}{{stl_10}}Po powrocie do domu ojciec wziął go w obroty. Majster powiedział, że ich weźmie po niedzieli do galopu. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}brać – wziąć {{/stl_13}}{{stl_8}}{kogoś, coś} {{/stl_8}}w rachubę {{/stl_13}}{{stl_7}}'uwzględnić kogoś, coś, liczyć się z kimś, czymś w swoich planach, działaniach': {{/stl_7}}{{stl_10}}Drużyna polska w ogóle nie brała w rachubę swojej porażki. Wzięli w rachubę i Piotra przy podziale łupów. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}brać – wziąć {{/stl_13}}{{stl_8}}{coś} {{/stl_8}}w swoje [we własne] ręce {{/stl_13}}{{stl_7}}'zabierać się do czegoś osobiście, samemu pokierować czymś': {{/stl_7}}{{stl_10}}Odkąd wziął sprawę w swoje ręce, zaczęło się poprawiać. Bierzcie przyszłość we własne ręce! (slogan wyborczy) {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}brać – wziąć {{/stl_13}}{{stl_8}}{coś} {{/stl_8}}za dobrą monetę {{/stl_13}}{{stl_7}}'przyjmować coś zgodnie z czyimiś sugestiami za prawdziwe, nie dostrzegając nieszczerości, fałszywości; dawać się nabierać na pochlebstwa, kłamstwa': {{/stl_7}}{{stl_10}}Niczego nie podejrzewała i wszystkie jego tłumaczenia brała za dobrą monetę. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}brać – wziąć {{/stl_13}}{{stl_8}}{kogoś} {{/stl_8}}za mordę [pysk] {{/stl_13}}{{stl_8}}pot. {{/stl_8}}{{stl_7}}'zmuszać kogoś brutalnymi metodami do posłuszeństwa, wprowadzać bezwzględny rygor w stosunku do kogoś': {{/stl_7}}{{stl_10}}Trzeba takiego przywódcy, który by wziął ich za mordę. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}brać – wziąć {{/stl_13}}{{stl_8}}{kogoś} {{/stl_8}}za słowo {{/stl_13}}{{stl_7}}'wymuszać na kimś zobowiązanie do wykonania, spełnienia czegoś zadeklarowanego; upewniać się, że ktoś dotrzyma zobowiązań': {{/stl_7}}{{stl_10}}Zrobię ci to na jutro. – W porządku, ale biorę cię za słowo! {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • brać się – wziąć się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} chwytać rękami samego siebie, jakąś część swojego ciała : {{/stl 7}}{{stl 10}}Z bólu aż brał się za głowę. Wziąć się pod boki. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • brać się – wziąć się [chwytać się – chwycić się] — {{/stl 13}}{{stl 8}}{z kimś, z czymś} {{/stl 8}}za bary {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wdawać się w bójkę, szarpaninę : {{/stl 7}}{{stl 10}}Sprzeczali się gwałtownie, aż wzięli się za bary. Po pijanemu chwycili …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • brać się – wziąć się do rzeczy — {{/stl 13}}{{stl 7}} rozpoczynać zajmowanie się czymś ze zwiększoną energią, zaczynać działać intensywnie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Bierzmy się do rzeczy, bo czas ucieka. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • brać się – wziąć się na sposób — {{/stl 13}}{{stl 7}} znajdować odpowiednią metodę, właściwy sposób w celu uzyskania lub otrzymania czegoś; używać fortelu, wybiegu dla uzyskania czegoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ilekroć miał kłopoty, brał się na sposób. Ponieważ nie szło mu w szkole …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • brać się – wziąć się w garść [w kupę] — {{/stl 13}}{{stl 8}}pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} opanowywać nerwy, koncentrować się, mobilizować się; pozbierać się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wziął się w garść i jednak zdał ten egzamin. Wziąłbyś się w kupę i nie panikował jak baba. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • brać się – wziąć się za łby [czuby, włosy, bary] — {{/stl 13}}{{stl 7}} zaczynać bijatykę, rękoczyny {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nie brać [nie wziąć] — {{/stl 13}}{{stl 8}}{czegoś} {{/stl 8}}do ust {{/stl 13}}{{stl 7}} nie jeść (pić) czegoś, nie lubić czegoś jeść (pić) : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nie wezmę tego do ust, to jedzenie jest paskudne. Ślimaków nigdy nie wzięłabym do ust. Przez pół roku nie… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • brać — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. braci, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} poufale o grupie ludzi związanych podobnymi zajęciami; bractwo : {{/stl 7}}{{stl 10}}Brać górnicza. Brać żołnierska. Brać żeglarska. Apelować do braci studenckiej. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • brać — byka za rogi zob. byk 1. Brać coś do siebie zob. wziąć 2. Brać (coś) na ambit zob. ambit. Brać coś na rozum zob. rozum 1. Brać coś na siebie zob. wziąć 3. Brać coś na swoje barki, brać sobie kogoś, coś na głowę, na kark, na łeb zob. wziąć 4 …   Słownik frazeologiczny

  • wziąć — I {{/stl 13}}{{stl 23}}ZOB. {{/stl 23}}{{stl 33}}brać II {{/stl 33}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}wziąć II {{/stl 13}}{{stl 23}}ZOB. {{/stl 23}}{{stl 33}}brać III{{/stl 33}}{{stl 23}}ZOB. {{/stl 23}}{{stl 33}}bodaj{{/stl 33}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień